Ποικιλίες Ελιάς

Σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται περισσότερες από 1.300 ποικιλίες ελιάς, από τις οποίες τουλάχιστον οι 80 είναι ελληνικές.

Στο φυτώριό μας θα βρείτε το σύνολο των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, όπως αυτές περιγράφονται για πρώτη φορά το 2011 στο βιβλίο μας «Στοιχεία Ελαιοκομίας», 29 μικρόκαρπες, 34 μεσόκαρπες και 17 αδρόκαρπες. Θα βρείτε επίσης και ένα μεγάλο μέρος από τις σημαντικότερες ξένες ποικιλίες ελιάς που φυτεύονται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Όλο αυτό το γενετικό υλικό, περίπου 240 ποικιλίες, αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση έρευνας για τα ελληνικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ποικιλίες Ελιάς

Τις περισσότερες ποικιλίες ελιάς στο φυτώριο τις πολλαπλασιάζουμε με τη μέθοδο των «φυλλοφόρων μοσχευμάτων στην υδρονέφωση», ενώ κάποιες από αυτές, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τις πολλαπλασιάζουμε με τη μέθοδο του εμβολιασμού σε «κλωνικά υποκείμενα».

Η μέθοδος του εμβολιασμού της ελιάς σε «κλωνικά υποκείμενα» είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος στον κόσμο γιατί με αυτήν αντιμετωπίζονται, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, τα πιο σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης ελαιοκομίας όπως π.χ. είναι οι ευαισθησίες πολλών ποικιλιών ελιάς στη «Βερτιτσιλλίωση», τα υφάλμυρα νερά άρδευσης, το ψύχος κ.α.

Ο εμβολιασμός της ελιάς σε «κλωνικά υποκείμενα» διαφέρει ριζικά από τους συνήθεις τρόπους εμβολιασμού σε τυχαία, άγνωστης προέλευσης και συμπεριφοράς, σπορόφυτα ελιάς που πολύ συχνά, αλλά λανθασμένα, διαφημίζονται ως αγριελιές, γιατί συνδυάζει τον πολλαπλασιασμό των υποκειμένων με φυλλοφόρα μοσχεύματα στην υδρονέφωση και των επιθυμητών ποικιλιών με εμβολιασμό.